Øvrigt
Tirsdag 28. aug 2012

Kraka-EPRN seminar

Baggrunden for seminaret er, at Finansministeriets manual for samfundsøkonomisk projektvurdering snart offentliggøres. Samtidig har forskerne Claus Thustrup Kreiner og Nicolaj Verdelin i en videnskabelig artikel rejst tvivl om, hvorvidt den mangeårige tradition med at opjustere offentlige udgifter i forhold til private udgifter i cost-benefitanalyser – for derved at tage højde for skatteforvridning – leder til en korrekt samfundsøkonomisk projektvurdering. Seminaret tager udgangspunkt i disse to bidrag.