Debatindlæg
Torsdag 27. sep 2012

Kraftig subsidiering af solceller

Den kraftige subsidiering af solcelleanlæggene bør bringes til ophør snarest. Et højere klimapolitisk ambitionsniveau kan nås ved køb af CO2-kvoter, mens målsætningen for den vedvarende energi kan nås med andre og billigere VE-teknologier.

Download