Analyse
Torsdag 16. nov 2017

Udviklingen af politisk tillid i regionerne 2008-2017

Hvordan har udviklingen været i politisk tillid i perioden 2008-2017, og hvordan fordeler udviklingen sig på regional basis, når det gælder tilliden til de politiske partier, lokale autoriteter, Regeringen og Folketinget. Disse spørgsmål bliver besvaret i dette notat. Ved hjælp af Eurobarometer data undersøges udviklingen af politisk tillid i Danmarks fem regioner. Konklusionen er, at politisk tillid er dramatisk dalet i perioden, når det gælder tillid til de politiske partier, Folketinget og Regeringen. Tilliden til lokale og regionale politiske autoriteter er derimod forblevet intakt i perioden 2010-2017.

Analysen anvendes på tv2.dk, "Mens tilliden til Folketinget vakler, er troen på lokale politikere intakt", fra d. 16. november 2017.

Hovedkonklusioner

 

  • Tilliden til politiske partier har været støt faldende i perioden 2008-2017. Det gælder i alle danske regioner. Særligt Region Syddanmark har oplevet, at tilliden er dalet i perioden fra 56 pct., som udtrykte tillid til de politiske partier i 2008 i Syddanmark til 25 pct. i 2017.
     
  • Tilliden til lokale politiske autoriteter (her forstået bredt som både kommunale og regionale politikere og institutioner) er stabil på landsplan i perioden 2010-2017. Den har dog udviklet sig heterogent på tværs af regioner. Region Sjælland oplever eksempelvis en mindre stigning i tilliden til lokale autoriteter i perioden. Modsat har Region Syddanmark oplevet et mindre fald i tillid.
     
  • Tilliden til Regeringen har været faldende i perioden 2008-2017 i alle landets regioner undtagen Region Hovedstaden, som har oplevet en mindre stigning på 3 pct. point.
     
  • Tilliden til Folketinget har været faldende i alle landets regioner i perioden 2008- 2017. I gennemsnit svarede 78 pct. i 2010 på tværs af landets regioner, at de havde tillid til Folketinget. Det tal er reduceret til 58 pct. i 2017.

Download

Download