Analyse
Torsdag 18. feb 2016

Hvad skyldes den britiske EU-skepsis? Og den danske?

Briterne skal til stemmeurnerne senest ved udgangen af 2017 for at stemme om deres EU-medlemskab.

Dette notat kigger på, hvad der bestemmer briternes opbakning til EU-medlemskabet, og hvordan det stemmer overens med danskernes opbakning til EU-medlemskabet. På den måde kan vi forudse, hvilke politiske områder som kan forventes debatteret under den kommende britiske EU-kampagne, og hvor dansk og britisk EU-skepsis adskiller sig væsentligt fra hinanden.

 

Herudover kigger dette notat på briternes og danskernes holdning til EU-samarbejdet over tid. Data er baseret på senest tilgængelige tal fra foråret 2015. Det medtager derfor ikke udviklingen under den massive flygtningestrøm i efteråret 2015. Der bør tages forbehold for den udvikling ved læsning af resultaterne.