Analyse
Tirsdag 21. aug 2012

Finanspolitik i 00'erne

Finanspolitikken i de gode år før krisen var relativt lempelig og bidrog til ophedningen af økonomien. I dette notat forsøger vi at sætte tal på lempelsernes størrrelsesorden og sammenligne finanspolitikken med en mere "optimal" finanspolitisk tommelfingerregel, som DØR tidligere har udviklet. Samlet set var de finanspolitiske lempelser i årene fra 2004 til 2008 op mod 3 pct. af BNP større end konjunktursituationen tilsagde.