Analyse
Onsdag 27. jun 2012

En tredjedel af fagbevægelsen kan være uden for hovedforbundene i 2020

Trepartsforhandlingerne er brudt sammen. I forhandlingerne skulle det have været et centralt tema, hvordan man kan styrke ”den danske model”, som blandt andet er kendetegnet ved, at en stor del af arbejdsstyrken er organiseret i en fagforening og forsikret mod ledighed, og hvor parterne selv regulerer arbejdstid og arbejdsforhold. Men er den danske model i krise? Kraka har set på medlemsopbakningen til fagforeninger og a-kasser.

 

Analysen viser, at krisen har medvirket til at stoppe medlemsflugten fra a-kasser og fagbevægelse. De traditionelle overenskomstbærende og oftere dyrere fagforeninger (især under LO) mister dog fortsat medlemmer til faglige organisationer uden for hovedorganisationerne, heriblandt de såkaldt ”gule” fagforeninger. Fortsætter udviklingen kan en tredjedel af fagbevægelsen stå uden for hovedorganisationerne i 2020, mod kun 7 pct. i 2002.