Analyse
Tirsdag 2. maj 2017

Effekt af ”millionærknæk” på 7,5 mio. kr.

I notatet analyseres effekten af at sætte millionærknækket til 7,5 mio. kr. i den endelige boligskatteaftale. Effekten holdes op i mod de andre niveauer for knækket, som har været i spil i løbet af forhandlingerne.

Hovedkonklusioner

 

 • Resultatet af en progressionsgrænse (også kaldet ”millionærknækket”) på 7,5 mio. kr. er i udgangspunktet, at minimum 50 pct. af husejerne på Frederiksberg og minimum 10 pct. af husejerne i Gentofte skal betale ejendomsværdiskat over progressionsgrænsen.
   
 • I resten af landets kommuner vil mindre end 10 pct. af husejerne skulle betale ejen- domsværdiskat over progressionsgrænsen.
   
 • Var boligskatteaftalen i stedet landet på en progressionsgrænse på 6,3 mio. kr., som de Radikale havde foreslået ville mindst 10 pct. af husejerne i Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Tårbæk også skulle betale ejendomsværdiskat over progressionsgrænsen.
   
 • Tilsvarende hvis man havde sat progressionsgrænsen til den nuværende ville også mindst 10 pct. af husejerne i Aarhus og nord for København skulle betale ejendomsvær- diskat over progressionsgrænsen.
   

Download