Analyse
Søndag 24. jun 2012

Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere

Langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige lande kan se frem til en tilværelse blandt de allerfattigste pensionister. Faktisk har mere end 50 pct. af pensionisterne fra de ikke-vestlige lande så lav en indkomst efter skat og overførsler, at de befinder sig i gruppen af de 10 pct. dårligst stillede pensionister i Danmark. Dette skyldes, at de opsparer mindre i pension, men også at de får mindre udbetalt i folkepension end etniske danskere, da folkepensionen er betinget af, hvor længe man har været i Danmark.

 

Udsigten til en stor og voksende underklasse blandt pensionisterne peger derfor på behovet for et gennemsyn af det danske pensionssystem. Både Velfærdskommissionen og De Økonomiske Råd har da også tidligere foreslået indførslen af obligatoriske opsparingsordninger. Disse ordninger kunne målrettes personer på kanten af arbejdsmarkedet og beskæftigede i brancher uden pensionsordninger. Indvandrere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenteret i disse grupper.

 

Derudover bør optjeningskravene for folkepension tages op til revision, herunder den seneste stramning af reglerne for folkepension til flygtninge. Indtil 2011 fik flygtninge almindelig folkepension i modsætning til andre indvandrere. Afskaffelsen af denne undtagelse for optjeningskravene betyder, at flygtninge er i særlig risiko for at havne i gruppen med lav pensionsindkomst, da de næppe kan trække på pensionsopsparing fra hjemlandet.

 

Globaliseringen kan betyde, at den danske velfærdsmodel kommer under pres. Der kan derfor også være behov for krav om relativ lang opholdstid i Danmark for at kunne modtage folkepension, som jo bliver udbetalt for resten af livet. Men netop fordi folkepension er livsvarig, vil ”brøkpensionister” med en lille pensionsopsparing, også være fastholdt i lavindkomstgruppen resten af livet.

 

Bragt i Politiken d. 25. juni 2012.