Analyse
Søndag 26. aug 2012

Der mangler 6 mia. kr. i 2020-planen

Her op til offengtliggørelsen af Finanslovsforslaget, har vi gjort status for 2020-planen.  Hvor store er udfordringerne her efter, der er indgået aftaler om skattereform, førtidspension og fleksjob - og efter at trepart brød sammen? Analysen peger på, at der mangler godt 6 mia. kr. for at finansiere den planlagte vækstramme for det offentlige forbrug og målsætningen om, at flere unge skal have videregåene uddannelse. Desuden har skatteaftalen og sammenbruddet af trepart medført, at det udgifspolitiske ambitionsniveau i planen er sat ned.