Small Great Nation
Tirsdag 13. jun 2017

Privat millionprojekt vil bekæmpe sortsyn, fake news og ulighed

DANMARKS FREMTID: Konsulentkoncernen Deloitte hælder et tocifret millionbeløbi et projekt, som skal skabe engagement i Danmarks fremtid. Tænketanken Krakaskal levere analyser og data i projektet, der især er et opgør med falske nyheder.

Indlægget er bragt i Jyllands-Posten d. 9. juni 2017
- Skrevet af Lone Andersen


Danmark har masser af muligheder for en gylden fremtid, og alligevel ender debatten i sortsyn, politisk fnidder og en elite mod dem, der er hægtet af. Nu har Deloitte mistet tålmodigheden og besluttet at kaste et tocifret millionbeløb i et projekt, der meget gerne skal ende med et solidt bud på Danmarks fremtid – men et bud, der kommer fra danskerne selv.

 

A- og B-hold

»Meget af debatten om Danmark handler om flygtninge, om blokpolitik eller fordelingspolitik. Hvis man hele tiden deler landet op i et A- hold og et B-hold, bliver sammenhængskraften markant udfordret. Men vi mener faktisk, at Danmark står meget stærkt. Det vil vi nu sætte fokus på – der har vi mistet tålmodigheden,« siger Anders Dons, adm. direktør i konsulentkoncernen Deloitte. Derfor vil han i samarbejde med tænketanken Kraka skabe et grundlag, som de almindelige danskere, erhvervslederne, politikerne og interesseorganisationerne kan diskutere ud fra i forsøget på at finde ud af, hvad Danmark skal satse på i fremtiden. Titlen på projektet er ”Small Great Nation” og løber foreløbig over to år – men gerne længere. Kraka går i gang med første del af projektet, nemlig i en analyse at komme med et bud på de ting, som Danmark især er god til – det kunne være grøn energi, klima, fødevarer – og i de følgende rapporter vil Kraka så dykke dybere ned i hvert område.

 

Et sigt på 20-30-40 år

Peter Mogensen, direktør for Kraka, erkender, at andre har nævnt de fokusområder før, når det handler om vækstmuligheder for Danmark. Men Kraka skal kigge langt ud i fremtiden – 20-30-40 år – og samle alle de data, der findes, for at belyse, om det er de rigtige områder at satse på i konkurrencen med andre lande, og hvad der skal gøres fra politisk side, for at det lykkes. »I en periode, hvor fake news er et kendt begreb, vil vi gerne lave nogle analyser, som vi kan sende ud, og arrangere debatter i hele landet i forsamlingshuse, hos små virksomheder, store virksomheder, i lokale foreninger, så alle kan diskutere, hvad Danmark skal leve af i fremtiden – på den lange bane. Debatten skal ud til dem, der føler, de bliver påvirket direkte af globaliseringen og digitaliseringen,« siger Peter Mogensen.

 

Anders Dons vil have alle danskere til at engagere sig. »Hvis et fællesskab skal være succesfuldt, skal alle være med i fællesskabet. Der er ingen, der skal stå uden for og tisse ind i teltet,« siger Anders Dons. Danskerne er egentlig kendt for at være et lidt småtvært folkefærd, der ikke er meget for at tale med fremmede, men utroligt begejstret for at brokke sig over vejret eller sovsen eller politikerne. Og alligevel er vi verdens lykkeligste folk, er der nogle, der siger. Det irriterer Anders Dons, at vi er så negative – for Danmark ligger i toppen af alle mulige lister over velstand, økonomisk lighed, konkurrenceevne, bæredygtighed og andre dyre discipliner. Derfor vil han nu handle, som han har agt. Deloitte, hvor han er adm. direktør, skyder et tocifret millionbeløb i et projekt, hvor vi – og her mener han danskerne i bred forstand – skal forsøge sammen at finde ud af, hvad vi skal leve af om 10, 20 eller 35 år. ”Vi ønsker at skabe en mere positiv stemning omkring dette fremragende land. Vi ønsker en anden tone. Vi skal også udfordre hinanden, men vi skal være bedre til at bakke op om hinanden og alle de fantastiske ting, vi kan, og sætte turbo på det – og vælge noget andet fra,« siger Anders Dons. Det konkrete projekt hedder ”Small Great Nation”. Det går ud på, at Deloitte betaler et for omverdenen uspecificeret antal millioner kroner til tænketanken Kraka, så den kan lave nogle analyser af, dels hvad Danmark skal satse på i fremtiden for at skabe vækst og velstand –dels skal Kraka så bagefterkomme med analyser af og data for, hvordan Danmark så udnytter de potentialer bedst. Ud over Krakas egne folks arbejde bidrager Deloitte med al den ekspertise, som den verdensomspændende koncern har om forskellige brancher og sektorer i erhvervslivet og det offentlige. Den første rapport vil formentlig være en overordnet, der udser sig nogle områder, Danmark er stærk inden for: Miljøteknologi, grøn energi og fødevareteknologi er oplagte. Arbejdstitlen er Danmarks velstand og vækst. I de følgende rapporter skal Krakas økonomer og fageksperter så bore de udvalgte områder ud. ”Vi kan med fordel udse os nogle områder, vi er rigtigt gode til. Vi glemmer tit i Danmark, at mange andre landestår uden for vores telt og tænker, gid de var med her, ”siger Anders Dons.

 

Jo, men der er jo også nogle i det danske telt, som ikke synes, at de er en del af festen?

 

»Ja, og det er også et problem. Vi er ikke ude på at lave en agenda, der er elitær. Vi er ude på at lave en positiv agenda, der peger på, hvad vi kan gøre for at få en bæredygtig udvikling i samfundet. En udvikling, der gør, at vi ikke bliver et A- og et B-hold, ”siger Anders Dons.

Et bredt publikum
En kongstanke ved ”Small Great Nation” er derfor, at de analyser, som Kraka laver, løbende og i form af større konferencer bliver sendt ud i offentligheden – både til organisationer og til uddeling ved nogle diskussionsaftener og lignende ude i landet. Som Anders Dons forklarer: ”Alle skal være generøse og byde ind, hvis sammenhængskraften skal være der. Alle skal være respektfulde Når debatten har været der, og vi træffer nogle beslutninger, skal de beslutninger være baseret på noget langtidsholdbart,« siger han. Det anti-elitære mål skurrer lidt, når det bliver gnedet op ad den engelske titel på projektet: Small Great Nation

.»Vi har diskuteret det meget, men vi synes ikke, det fungerer, hvis du har et dansknavn, som du så skal oversætte og kommunikere bredere ud på engelsk. Og så synes vi, det har noget positivt over sig – a la det, som både Bill Clinton og Barack Obama har sagt om Danmark:

»You punch above your weight«, siger Anders Dons. Han sigter til, at begge ekspræsidenter dermed har sagt, at Danmark sætter et større aftryk, end vores størrelse berettiger – i positiv forstand.

I Kraka er direktør Peter Mogensen i fuld gang med at sætte projektet i gang. Han er opmærksom på, at der mildt sagt ikke har manglet kommissioner og råd og tænketanke, der har forsøgt at finde vejen til vækst og velstand for Danmark: Velfærdskommissionen, Vækstforum og Produktivitetskommissionen for at nævne nogle.

 

Slå visiret op

»Det, vi er glade for at få lov til her, er at se samlet på Danmark på den meget lange bane. Først undersøger vi, hvor det går godt, og hvor går det skidt. Så slår vi bagefter visiret op og kigger i de kommende analyser på, hvad der kan være af forhindringer for det fokusområde, vi kigger på. Hvordan sikrer vi, at alle kommer med, hvad skal dertil for, at Danmark kan udnytte potentialet måske 35-40 år frem? Det er det, der er specielt ved projektet,« siger Peter Mogensen. En vigtig del af Krakas opgaver bliver at formidle resultaterne, så også almindelige mennesker forstår det og vil deltage i projektet. ”Vi vil gerne forholde os tilde bekymringer, der er blandt folk over for globaliseringen og teknologien og digitaliseringen. Vi går ind og kigger på, hvordan vi på den lange bane positivt kan bidrage til, at folk kommer med om bord i båden i stedet for at sidde med en masse utryghed,« siger Peter Mogensen. Resultaterne og analyserne skal ud på de sociale medier og ud i forsamlingshuse og virksomheder over hele Danmark. For Deloitte er projektet også et forsøg på at bidrage tilde mål, som FN har nedfældet for at skabe en mere bæredygtig verden. Det er en liste på 17 punkter, og ifølge FN eder fem lande, der opfylder målene i så tilstrækkeliggrad, at de er fit for the future. De fem lande er Sverige, Danmark, Norge, Finland og Schweiz. ”Det er dybest set også det, Small Great Nation handler om – over nogle år systematisk at gøre Danmarks muligheder mere transparente forresten af befolkningen og inkludere andre i en dialog, så vi kan komme med nogle gode, stærke anbefalinger på et uafhængigt grundlag,« siger Anders Dons.

 

Alt skal frem

Han sværger, at han vil gå hele vejen, i den forstand at hvis Krakas analyser peger retning af nogle konklusioner, der går Deloittes forretning eller indtjeningsmuligheder imod, skal også det frem. ”Vi er blevet inspireret til projektet af Deloitte-kolleger bl.a. Australien og Canada, og de har sagt, at vi kun skal starte det, hvis vi tør gå hele vejen. Det kan være konklusioner om en hel branche, en rammeregulering, et område, hvor politikerne bestemt ikke synes, at vi skal have en holdning. Der har vi givet håndslag på, at selv hvis det skrider mod vores kommercielle interesser, skal det diskuteres,« forklarer Anders Dons.