Small Great Nation
Onsdag 27. jun 2018

Deloitte og Kraka inviterer til Small Great Nation-konference

Hænger vi sammen, Danmark?

Torsdag den 23. august inviterer Deloitte og Kraka til Small Great Nation konference i København under temaet Sammenhængskraft. 

Et års arbejde med analyser og interviews med erhvervsledere har gjort det tydeligt, at Danmark har nogle klare styrkepositioner. Men der er behov for fakta om sammenhængskraftens tilstand - hvilken betydning har eksempelvis fake news, fordelingen af velstand, indvandring og øget urbanisering?

Med afsæt i viden vil vi debattere, hvordan vi sikrer sammenhængskraften i hele landet. Den er afgørende for, at både vi mennesker og erhvervsliv kan operere inden for de bedste rammer. Ved at kigge på den helt lange bane, bliver vi i stand til at give et kvalificeret bud på, hvilke kompetencer der bliver brug for i fremtiden. På konferencen vil vi præsentere helt ny forskning om rigets tilstand samt diskutere, hvilke udfordringer Danmark står overfor, og hvordan vi løser dem. 
 

 

23. august fra kl. 13.00 til 18.00

Deloittehuset. Weidekampsgade 6, 2300 København S

 

Omdrejningspunktet for konferencen er Small Great Nations anden rapport, der undersøger sammenhængskraften i Danmark og dykker ned i temaer såsom:

Bagsiden af medaljen
Globalisering og samhandel er godt for Danmark, men ikke godt for alle danskere. Hvad sker der f.eks. med dem, der mister deres job på grund af outsourcing? Hvem udsættes for lønpres fra udenlandsk arbejdskraft? Og hvem oplever, at udviklingen er urimelig?

Sociale medier og misinformation
Sammenhængskraft handler også om, at alle har adgang til en åben og oplyst debat om samfundet. Men hvor får vi vores informationer fra? Hvem diskuterer vi med? Og hvilken betydning har misinformation og fake news på vores samfundssyn?

Fremtidssikret uddannelse

Vi har undersøgt fremtidens kompetencebehov og vores uddannelsessystems evne til at give alle de samme muligheder. Er det f.eks. lige meget, hvem man går i klasse med? Hvem får de bedste lærere? Og lærer vi de kompetencer i dag, som er nødvendige i morgen?

 

Tidligere overvismand, professor, og senior fellow i Kraka Hans Jørgen Whitta-Jacobsen vil præsentere resultaterne fra vores arbejde.
 

Derudover deltager bl.a. uddannelses og forskningsminister Tommy Ahlers, adfærdsekspert Sille Krukow, tidligere finansminister, udenrigsminister og formand for FNs generalforsamling Mogens Lykketoft, bestyrelsesmedlem i bl.a. Novo Nordisk Fonden og tidligere CEO i Novozymes Steen Risgaard, Group CEO i ISS Jeff Gravenhorst og USA korrespondent Stine Dragsted. 

 

Konferencens vært er Deloittes nordiske CEO Anders Dons, mens vores egen direktør Peter Mogensen vil styre slagets gang som moderator.

 

Kom med til en indsigtsfuld eftermiddag, der sætter fokus på Danmarks udvikling, når vi præsenterer og diskuterer disse temaer sammen med inspirerende beslutningstagere og meningsdannere.

 

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER