Small Great Nation
Torsdag 5. jul 2018

Begræns incitamenterne til at skabe falske nyheder – og støt de sande

Hvad er falske nyheder og misinformation? Er falske nyheder og misinformation et problem i Danmark? Og hvis det er, hvordan kan man så reducere effekten af falske nyheder og misinformation? Det har Kraka-Deloitte lavet en analyse, der besvarer under ”Small Great Nation”-samarbejdet.

Analysen er nævnt i Berlingske d. 5. juli 2018  

 

  • Falske nyheder definerer vi i det følgende som nyheder, der bevidst er verificerbart falske og spredt med henblik på at vildlede modtageren. Konkret viser vores undersøgelse, at 35 pct. af danskerne mener, at de ofte eller nogle gange ser nyheder, som er opdigtede. 56 pct. mener, at de ofte eller nogle gange ser nyheder, som har faktuelle fejl.

 

  • Blandt løsningsforslagene til bekæmpelsen af falske nyheder er bl.a. oprettelsen af enheder, der skal identificere falske nyheder, kobling af mediestøtte med anmeldelse til Pressenævnet, udbredelsen af digitale medielæsefærdigheder, aktiv bekæmpelse af falske nyheder på de sociale medier og mærkning af kvalitetsnyheder.

 

  • Selvom falske nyheder er problematiske, er der også en række nyheder, som kan være mere problematiske og sværere at udrydde – nemlig nyheder som misrepræsenterer fakta, men som ikke er direkte verificerbart falske – såkaldt misinformation. I Danmark forventes misinformation bl.a. at føre til dødsfald, som kunne have været undgået såfremt danske piger ikke var blevet misinformeret om bivirkningerne ved HPV-vaccinen.

 

  • Effekterne af misinformation forventes at kunne reduceres igennem bl.a. større tilgængelighed af korrekt information og fx fagnævn som kan formidle korrekt information og gøre korrekt information let tilgængelig.

Download