Rasmus Kornbek

Studentermedarbejder, Stud. Polit.

Rasmus er kandidatstuderende på økonomi ved Københavns Universitet, og har to års tilbageværende studietid. Han har gennem sit studie tilegnet sig stærke analytiske evner inden for økonmetri, hvortil han har omfattende praktisk erfaring med analyser baseret på registerdata. Hans bachelorprojekt omhandlede en komparativ økonometrisk analyse af PISA-resultater i Danmark og Finland.