Øvrigt
Torsdag 8. jun 2017

Vi søger en økonom

Ansøgningsfrist den 25. juni 2017

Kraka og vores arbejde

 

Kraka er Danmarks uafhængige tænketank og arbejder for, at den økonomisk-politiske debat bliver kvalificeret. Tidens krav til sande oplysninger og viden kan ikke underdrives. Med et solidt udgangspunkt i teori og empirisk metode udfører vi analyser, der er relevante for de reformer, som gennemføres på Christiansborg.

 

Vi er en gruppe af fagligt stærke primært økonomer, der arbejder med en række forskellige emner, fx arbejdsmarked, skat og fordeling, regulering og incitamenter, transport og miljø, produktivitet, uddannelse, sundhed, indvandring og EU. Vi laver både små dagsaktuelle analyser og større udredninger af forskningskarakter. Begge dele skal dog være fagligt uangribelige og bibringe ny viden.

 

Vi arbejder på et fagligt højt niveau, hvor medarbejderne har stor indflydelse: Således forventer vi, at den enkelte medarbejder bidrager med analyseideer, selvstændigt gennemfører analyser, beskriver resultaterne og kommunikere budskaberne til en bredere kreds, fx i skrevne og elektroniske medier.

 

Men vi har også en omfattende sparring og kvalitetssikring i hele processen. Ofte vil man samarbejde med andre, og man står aldrig alene over for opgaverne. Vores faglige diskussioner er intense, men det er altid det bedste faglige argument, der vinder.

 

Vi har desuden et nært samspil med forskningsverdenen: Professor og tidligere overvismand Peter Birch Sørensen samt professor og tidligere overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen er begge senior fellows i Kraka og indgår tæt i vores faglige arbejde.

 

Vi giver gerne policy-anbefalinger oftest på nationalt niveau. Men anbefalingerne er alene baseret på faglighed – empirisk såvel som teoretisk. Politiske eller ideologiske anbefalinger eller holdninger lader vi andre om.

 

Dig og den ledige stilling

 

I første omgang knyttes du til det toårige analyseprojekt "Small great nation". Formålet med projektet er, at analysere de overordnede muligheder og udfordringer for det danske samfund fremadrettet, f.eks. Hvordan kan vores erhvervsstruktur udvikle sig? Den teknologiske udvikling og stigende levealder skaber muligheder og i nogle tilfælde udfordringer for vores arbejdsliv. Globalisering giver velstand og muligheder, men ikke nødvendigvis for alle. Hvordan påvirker alle disse forhold sammen med f.eks. en stigende indvandring sammenhængskraften i det danske samfund? På baggrund af resultaterne giver vi anbefalinger rettet mod både politiske beslutningstagere, virksomheder og hele den danske befolkning.

 

Du skal søge stillingen, hvis du brænder for dit fag, for at få faglige udfordringer og for at deltage aktivt i den offentlige debat om Danmarks løbende udvikling.

 

Du skal være idérig, faglig dygtig og klar til at arbejde sammen med andre, hvor du kan anvende din viden til at løfte andres analyser. Vi lægger vægt på også at have et godt socialt miljø og arbejder med højt humør. Til gengæld får du rigtig gode muligheder for at præge Kraka med dine ideer og analyser.

 

Du får mulighed for at repræsentere Kraka i medierne. Du behøver ikke at være trænet i at agere i et samspil med medierne, men du skal være parat til at lære mere om, hvordan man kommunikerer effektivt og klart, i skrift, tale, i aviser samt i TV.

 

Vi lægger desuden vægt på, at den enkelte medarbejder udvikler sig fagligt, fx ved at opdyrke nye fagområder på egen hånd eller i samspil med fagfæller i og uden for Kraka.

 

Vi udfører både registerbaserede analyser og makroøkonomiske/strukturøkonomiske analyser.

 

Vi søger en profil med nogle års erfaring fra et tilsvarende analysemiljø, men nyuddannede er også velkomne til at søge.

 

Du er uddannet økonom – polit, oecon e.l. Fagligt rigtig stærk, evt. med ph.d. og/eller erfaring fra fagligt stærke miljøer så som de økonomiske ministerier eller sektorforskning. Men en god ny eksamen kommer bestemt også i betragtning. Du er af natur nysgerrig, positiv og udadvendt og med et stort ønske om fortsat faglig udvikling.

 

Vi tilbyder en god og konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer. Tiltrædelse snarest.

 

Er der et liv uden for Kraka?

 

Ja, vi er en meget familievenlig arbejdsplads med stor fleksibilitet. Flere af vores medarbejdere er småbørnsforældre og benytter vores store fleksibilitet til at få hverdagen til at hænge sammen. Det er således ikke afgørende, om du foretrækker at arbejde tidligt eller sent – det er resultatet, der tæller. Og vi har kun kortvarige perioder med højt arbejdspres.

Fleksibiliteten går dog begge veje: Man kan af og til opleve, at skulle på TV f.eks. en tidlig morgen. Det sker ikke så ofte, men når det sker stiller man op. Ligeledes kan det være enkelte dage, hvor man arbejder længere for at få en aktuel analyse færdig.

 

Ansøgningen

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Peter Mogensen på pem@kraka.org eller vicedirektør Jens Hauch E: jeh@kraka.org, M: 3140 7715.

Ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse skal være Kraka i hænde senest d. 25. juni 2017. Ansøgningen sendes til Kasper Emil Tofthøj Jakobsen på kas@kraka.org.