Øvrigt
Torsdag 19. jan 2012

Beskæftigelses-ministeren er blevet spurgt til Krakas analyse

Efter offentliggørelsen af Krakas analyse af par på kontanthjælp, har Inger Støjberg (V) spurgt beskæftigelsesministeren, om hun er enig med Kraka i, at kontanthjælpsmodtagere, der kommer i job, ikke skal melde sig i en a-kasse. Kraka har imidlertid ikke taget stilling til, om kontanthjælpsmodtagere skal tilmelde sig en a-kasse. Kraka har lavet et bud på et svar på spørgsmålet.