Analyse
Tirsdag 11. feb 2014

Mindstelønningerne i den nye industrioverenskomst

Der er indgået aftale om overenskomsterne på industriens område. Aftalen er treårig, og vil dermed formentlig være den sidste, som aftales i skyggen af fi-nanskrisen. I dette notat samles kort op på udviklingen i mindstelønssatserne siden 2004. Hovedkonklusionen er, at de aftalte mindstelønninger målt i reale termer er på samme niveau i 2015/2016 som i 2004. Mindstelønningerne steg således med 3 pct. realt under højkonjunkturen, men er reduceret tilsvarende i forlængelse af krisen.