Analyse
Fredag 25. okt 2013

Den samfundsøkonomiske værdi af Timemodellen kan være overvurderet

Trafikstyrelsen har, efter at der er truffet beslutning om Timemodellen, offentliggjort en samfundsøkonomisk analyse af modellen. Beregningen er baseret på anvendelse af den nyudviklede landstrafikmodel og nye principper for beregning af en såkaldt arbejdsudbudseffekt. Værdien af arbejdsudbudseffekten er anslået til 2,8 mia. kr. Det er en ret betydelig effekt, som Kraka tidligere har stillet spørgsmålstegn ved. Vi har på den baggrund arbejdet videre med spørgsmålet. Det vurderes med nogen usikkerhed, at den opgjorte effekt er overvurderet med godt 1 mia. kr.

Download