Analyse
Mandag 18. maj 2015

Et skøn for de samfundsøkonomiske konsekvenser af at sænke den ugentlige arbejdstid fra 37 til 30 timer

I notatet gives et overslag over de økonomiske effekter af, at arbejdstiden reduceres fra 37 til 30 timer. Beregningerne er foretaget på baggrund af ADAM-modellens standardmultiplikatorer.

 

  • Det anslås, at en reduktion i arbejdstiden fra 37 til 30 timer vil medføre en reduktion i BNP på ca. 14 pct. eller omkring 270 mia. kr. Dermed vil det danske BNP per capita reduceres fra at være væsentligt over gennemsnittet for OECD og EU til at være lidt under. Da et sådant indgreb er uden historiske fortilfælde, er de adfærdsmæssige konsekvenser usikre, hvorfor resultatet er behæftet med betydelig usikkerhed.

 

Analysen har været omtalt af DR Nyheder d. 18/5-2015.