Analyse
Onsdag 30. apr 2014

Konsekvensen af at miste jobbet - effekt på beskæftigelse og indkomst i årene efter.

Analysen forsøger at identificere konsekvensen af at miste sit job. I modsætning til tidligere analyser, forsøger vi at tage højde - eller korrigere - for, at det ikke er tilfældigt, hvem der mister jobbet og hvem der ikke gør. Analysen peger på, at det ikke giver anledning til langvarige tab af beskæftigelsesmuligheder at miste sit job. Derimod kan der være en mere langvarig negativ effekt på indkomsten. Selve analysen, som er på engelsk kan læse her. Derudover kan du også læse et resume på dansk.