Debatindlæg
Tirsdag 10. nov 2015

Skrot det "grønne" håndværkerfradrag

I Kraka har vi anbefalet en permanent boligjobordning, der har en høj fradragsgrænse, og som omfatter samme ydelser som hidtil – almindelige håndværksydelser og hjemmeservice. En sådan kan give en årlig samfundsøkonomisk gevinst på en kvart milliard og forøge arbejdsudbuddet og dermed den langsigtede beskæftigelse med godt 2.000 personer.

Bragt i Jyllands-Posten den 10. november 2015

 

Nu er der så indgået en politisk aftale om en grøn boligjobordning frem til 2017. Desværre rammer den besluttede ordning helt forbi skiven: Den er ikke permanent, den har en lav fradragsgrænse og den repræsenterer en fejlslagen klima- og miljøpolitik.

 

Aktiviteter som håndværksydelser og hjemmeservice er nemme at udføre i sin fritid eller som sort arbejde. Denne helt særlige omstændighed betyder, at netop disse ydelser bør beskattes mere lempeligt end andre ydelser. Derved kan vi få forøget det hvide arbejdsudbud, fx ved at kirurgen opererer frem for at male sit plankeværk. Kvaliteten af boligjobydelserne kan også stige. Det er nemlig i høj grad faglært arbejdskraft, der udfører ydelserne hvidt, mens det oftere er ufaglærte, der udfører ydelserne sort.

 

Fradragsgrænsen i den hidtidige BoligJobordning har betydet, at fradraget i for høj grad er blevet givet til aktiviteter, der ville have fundet sted under alle omstændigheder. Dvs. vi har ikke fået ret meget effekt for de offentlige udgifter til ordningen. En højere grænse vil være bedre. Vores beregninger viser dog også, at en fradragssats på godt 30 pct., der følger af et ligningsmæssigt fradrag, er tæt på at være optimalt.

 

Men den besluttede boligjobordning lever slet ikke op til dette:

 

En lav fradragsgrænse er fastholdt. Med en højere fradragsgrænse kunne vi have fået mere aktivitet for de offentlige udgifter.

 

En boligjobordning kan give en gevinst ved at forøge det hvide arbejdsudbud, men ​det har intet med grøn omstilling at gøre. Den besluttede ordning giver tilskud til fx husstandsvindmøller og varmeanlæg. Ikke just ydelser en gennemsnitlig kirurg kunne finde på at kaste sig over i sin fritid. Det er afgørende, at grønne mål opnås så omkostningseffektivt som muligt. Med en grøn toning af boligjobordningen bliver miljø- og klimapolitikken ufokuseret og med stor sikkerhed unødvendigt dyr. En omkostningseffektiv miljø- og klimapolitik bør føres med generelle tiltag, fx målrettede afgifter på udledning af drivhusgasser.

 

Ordningen er afgrænset til 2017. Det giver usikkerhed for virksomhederne. Og kirurgens tilpasning af sit hvide arbejdsudbud kan tage tid, så også her reducerer en midlertidig ordning fordelene.

 

Vi kan derfor i Kraka ikke gå ind for boligjobordningen i den netop besluttede form.