Debatindlæg
Fredag 9. nov 2012

Replik til Politiko: Danmark som klimaduks

Klimaproblemet er veldokumenteret og menneskeskabt. Konsekvenserne kan på langt sigt være uoverskuelige, og behovet for at reducere udledningen af drivhusgasser er helt aktuelt. Det er centralt, at klimamålene nås til lavest mulige omkostninger. Den danske energipolitik er imidlertid dyrere end nødvendigt, og en ineffektiv klimapolitik er potentielt skadelig for klimaet.