Debatindlæg
Mandag 31. okt 2016

Klimamål er økonomisk overkommelige

Indlægget er bragt på www.altinget.dk den 2. november 2016

 

Siden COP15 i København i 2009 har det overordnede klimapolitiske sigtepunkt været 2-gradersmålsætningen. Dette er ifølge klimaforskere grænsen for, at hvad klimasystemet kan holde til, hvis det ikke skal begynde at opføre sig uforudsigeligt. Det bør betragtes som en global bunden opgave at leve op til dette mål.

 

Der er imidlertid hos mange en forståelig bekymring for omkostningen herved, hvilket naturligt fører til skepsis over for klimamålet. Den gode nyhed er, at det er en økonomisk overskuelig udfordring, hvis vi ellers kan bevare fokus.

 

IPCC beregner, at det i 2050 vil koste mellem 2 og 6 pct. i tabt forbrug at leve op til 2-gradersmålsætningen. OECD har beregnet, at det vil koste 5,5 pct. af BNP.

 

I de sidste 20 år er vores BNP pr. indbygger i gennemsnit steget med ca. 1 pct. pr. år. I denne periode har vores produktivitetsvækst i forhold til tidligere været lav, og vi har være ramt af finanskrisen. Det er derfor ikke optimistisk at tro på, at vi også frem mod 2050 kan opretholde en årlig vækst på 1 pct. pr. indbygger. I så fald vil vi i 2050 være 40 pct. mere velstående end i dag.

 

Hvis vi med udgangspunkt i IPCCs og OECDs beregninger lægger til grund, at det vil koste 5 pct. af BNP at nå 2-gradersmålsætningen, vil vi 2050 kunne se frem til at være 33 pct. mere velstående end i dag, hvis vi samtidig lever op til målsætningen.

 

Så det vil koste økonomisk velstand at nå 2-gradersmålsætningen: Vi bliver kun 33 pct. og ikke 40 pct. mere velstående end i dag – det er ikke en lille forskel. Men der er på ingen måde tale om et grundlæggende anderledes samfund, forbrugsmønster eller ”enden på verden, som vi kender den”. Tværtimod bliver vi betydeligt mere velstående i 2050 end i dag - også hvis vi opfylder 2-gradermålsætningen.

 

Dertil kommer IPCC faktisk regner med at omkostningen for at nå 2-gradersmålsætningen vil være lavere end gennemsnittet for industrialiserede lande så som Danmark. Og Det Miljøøkonomiske Råd har i sin seneste rapport opgjort, at BNP-reduktionen ved dansk fossilfrihed i 2050 vil være på blot 0,3 pct., om end dette er et underkantsskøn. Er omkostningen i dette lag, er der tale om under et halvt års vækst.

 

Så hvis vi ellers bevarer fokus, er opgaven økonomisk overkommelig. Men ikke sjældent blandes tingene sammen. Nogle mener fx, at det er nødvendigt først at udrydde fattigdom globalt. Med det udgangspunkt kan omkostningen for I-landene blive langt højere, end hvis fokus alene er på klimaet. I Danmark går diskussionen af og til på, at udvalgte erhverv, der pga. en høj udledning vil rammes hårdt, skal undtages. Eller at vores produktion generelt skal omlægges i en mere ”grøn” retning, og at vi skal ”satse” på bestemte energiteknologier. Sådanne supplerende politiske ønsker skaber et mudret fokus og kan gøre omkostningen ved at nå klimamålsætningen unødvendigt dyr.

 

Så den gode nyhed er, at vi i Danmark kan se frem til velstandsstigninger i årene fremover, også selv om vi bidrager med vores del til den globale 2-graders målsætning. Men det kræver, at vi håndterer udfordringen rigtigt, og ikke blander andre politiske ønsker eller målsætninger sammen med klimaudfordringen. I modsat fald kan regningen blive højere end strengt nødvendigt. Det er spild i sig selv og kan forståeligt nok også føre til større modstand mod at opfylde klimamålsætningen. Og så har vi skudt os selv i begge fødder.