Debatindlæg
Tirsdag 16. feb 2016

Glæd jer til robotterne kommer

Bragt i finans.dk den 16. februar 2016

 

De teknologiske muligheder udvikler sig i højt tempo. Det betyder, at nogle jobfunktioner kan blive overflødige. Det har vakt bekymring for om ledigheden dermed vil stige, men udviklingen er mest af alt positiv.

 

Vi har i Kraka beregnet, at 800.000 eksisterende job kan se frem til at forsvinde som følge af udbredelse af ny, i dag velkendt teknologi – lidt populært: Robotterne kommer. Senest er Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen blevet stillet til regnskab for, hvad han vil stille op i den anledning.

 

Munkene brugte lang tid på at afskrive bøger i hånden – omkostningen for en bog var enorm. Men opfindelsen af bogtrykning tog Gutenberg et kvantespring og reducerede omkostningen dramatisk. Og i starten af 1980’erne måtte typograferne se sig overflødiggjort af ny trykketeknologi. Priserne for at trykke en bog eller en avis er i dag helt usammenligneligt lave i forhold til munkenes arbejde.

 

Det har næppe været sjovt for munkene, og typograferne kæmpede også en hård kamp for deres job. For den enkelte, der besidder helt særlige kompetencer, kan teknologisk udvikling være en udfordring. Men for samfundet er udviklingen særdeles positiv.

 

Det er særligt mindre videnstunge erhverv, der står for tur: Fx ekspedienter, chauffører, bygningsarbejdere og arbejdere inden for produktion. Derimod er der lav sandsynlighed for, at ingeniører, læger, pædagoger og skuespillere bør se sig nervøst over skulderen efter en robot.

 

Men med ny teknologi kan vi producere en større værdi på kortere tid. Dermed bliver der frigjort arbejdskraft, som kan skabe værdi på andre områder. Ny teknologi er hovedårsagen ti,l at vores velstand er steget kraftigt siden industrialiseringen.

 

Historien viser, at ny teknologi ikke har ført til arbejdsløshed. Det er nemlig udbuddet af arbejdskraft, der på lidt længere sigt, er afgørende for beskæftigelsen. Så langt hovedparten af de personer, der mister deres job, finder med tiden over i andre jobfunktioner.

 

Er der så ingen negative konsekvenser ved ny teknologi?

 

Amerikansk forskning tyder på, at automatisering i løbet af 80’erne og 90’erne betød større ulighed. Når fx fabriksarbejdere erstattes af maskiner, bliver der et overskud af personer med kort eller ingen uddannelse. De finder et arbejde, men må gå ned i løn eller gå glip af lønstigninger.

 

Dette kan imødegås gennem uddannelse. Færre personer med korte uddannelser vil mindske lønpresset. Men det er vigtigt, at indholdet af uddannelsen svarer til de nye krav, som den teknologiske udvikling stiller.

 

Mest af alt bør den nye teknologi omfavnes og understøttes. Mere og bedre uddannelse kan sikre, at alle får gavn af den teknologiske udvikling, som er kilden til øget velfærd.