Debatindlæg
Mandag 7. dec 2015

Gå efter bolden i klimaudfordringen

Bragt i Jyllands-Posten og Finans.dk den 9. december 2015

 

Klimaproblemerne er ikke uoverstigelige, hvis vi er skarpe: Få udviklet billige grønne teknologier, der kan udkonkurrere fossile brændsler. Og lad være med at sjaske midlerne væk på ineffektive tiltag og skæve målsætninger. Billige grønne teknologier kan få verdens fattige lande med, og pengespild er ikke alene uintelligent, det gør det tungt at få politisk opbakning.


Mange økonomer, undertegnede inklusiv, har i mange år ment, at EU's kvotemarked er vejen frem: Kvoterne gør fossile brændsler dyrere og tilskynder derved til udvikling af billigere grønne teknologier. Det sunde økonomiske princip holder stadig, men kvotemarkedet virker ikke i praksis: Der er for mange kvoter, og der er ikke på den kortere bane udsigt til, at landene kan enes om at reducere antallet af kvoter – vi kan ikke forlade os på det som eneste instrument.


Hvad gør vi så?


Klimarådet analyserer veje mod et fossilfrit Danmark i 2050 og påpeger, at vi bør minimere omkostningerne. Fx ved at påbegynde omstillingen tidligt og ved at lade alle sektorer bidrage på lige vilkår. Og ihukommende det pt. uvirksomme kvotemarked kan rådets anbefaling om også at lave egne danske tiltag inden for fx elproduktion give god mening.


Omkostningsminimering betyder fx også, at vi ikke kan friholde landbruget, og vi skal fx ikke ødelægge en potentielt gavnlig boligjobordning ved en i klimasammenhæng ligegyldig grøn toning. Vi skal heller ikke rode klimamålsætningen sammen med sikkerhedspolitik og russisk gas, og vi skal slet ikke bilde os selv ind at klimaindsatsen har noget at gøre med jobskabelse. Klimarådet bør kæmpe for at fokus holdes på klimaet. 


Den danske udledning er imidlertid nærmest uendeligt lille i global sammenhæng. Så et politisk mål om fossilfrit Danmark i 2050 føles måske godt, men hvis det ikke fører til teknologisk udvikling, der kan få andre lande med på vognen, kan det være dyrt betalt feel good. 

 

Danmarks deltagelse i Obamas ”Mission Innovation” er derfor en glædelig nyhed. 20 lande deltager indtil videre og har forpligtet sig til at fordoble den offentligt finansierede klimaforskning. Formålet med programmet er at udvikle og udbrede grønne teknologier.


Programmet fokuserer bl.a. på offentligt finansieret grundforskning og videnspredning. Der skal forskes på mange områder, da vi ikke på forhånd kan vide, hvor de bedste ideer vil opstå.


Vi bør i Danmark holde os nidkært til principperne i programmet. Forskerne skal frit udvikle ideer inden for klimaområdet uden politisk ”pick the winner”, og programmet må ikke udvikle sig til indirekte erhvervsstøtte. Men hvis vi ellers kan lade være med – igen – at ødelægge det, er der gode perspektiver i programmet og et endnu større dansk engagement.