Analyse
Torsdag 5. apr 2018

Værdien af en betalt frokostpause på 30 minutter i den offentlige sektor er 27-29 mia. kr.

Retten til betalt frokostpause deler vandene i de aktuelle overenskomstforhandlinger. Denne analyse sætter tal på værdien af den betalte frokost, forstået som værdien af 30 minutters ekstra arbejde. Samlet svarer frokostpausen til en årlig værdi på 27-29 mia. kr.

Hovedkonklusioner

 

  • Værdien af den betalte frokost i den offentlige sektor er 26,7 - 28,8 mia. kr. målt i BNP. Det afspejler afkastet af 30 minutters ekstra arbejde for de 90 pct. af offentligt ansatte, som har betalt frokostpause. Da nogle ansatte allerede i dag arbejder helt eller delvist i deres betalte frokostpause, vil et krav om at skulle arbejde fuldt ud i frokostpausen ikke forøge deres faktiske arbejdstid med 30 minutter pr. dag.
     
  • Med et bidrag på op til 13,7 mia. kr. står aflønning i kommunerne for den største del af værdien. Det afspejler, at kommunerne er den sektor, som beskæftiger flest offentligt ansatte. Aflønning i staten står for op til 6,6 mia. kr. og aflønning i regionerne for op til 4,1 mia. kr. Således er den samlede årlige lønværdi af betalt frokostpause 22,7 - 24,4 mia. kr. pr. år.
 
  • De 30 minutters ekstra dagligt arbejde for 90 pct. af alle offentligt ansatte, svarer ved fuldt gennemslag til en stigning i arbejdsudbuddet på 40.000-50.000 fuldtidsansatte. Dette er et overkantskøn, da nogle ansatte i dag arbejder helt eller delvist i deres frokostpause.

Download