Analyse
Fredag 27. apr 2012

Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse

For nyligt blev debatten om indsatsen for unge kontanthjælpsmodtagere genoplivet, da socialrådgivernes formand Betina Post luftede idéen om at skære i ydelsen til arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mellem 25 og 29 år. Denne analyse viser, at de særlige ungeregler for kontanthjælpsmodtagere under 25 år får dem væsentligt hurtigere ud i et job eller i gang med en uddannelse. Beregningerne peger på, at det navnlig er de lavere satser, som forkorter ledigheden for de unge. I perioden 2008-2011 brugte 25-29-årige omkring 5 uger mere (svarende til knap 25 pct.) på at komme ud af ledighed end de 20-24-årige. Et forsigtigt skøn for potentialet i at udvide ungeindsatsen til de 25-29-årige er derfor, at ledigheden kan mindskes med 1.600 personer og bidrage med ½ mia. kr. til statskassen. Dette skal dog holdes op i mod, at kontanthjælpsydelsen til de 25-29-årige vil falde ret markant.