Analyse
Onsdag 15. maj 2013

Uheldigt at forøge totalskadegrænsen

Totalskadegrænsen for personbiler hæves fra 65 pct. til 75 pct. i forbindelse med vækstplanen. Totalskadegrænsen var i forvejen for høj og forøgelsen vil lede til et forøget samfundsøkonomisk tab – endnu flere biler vil blive repareret, hvor de burde have været skrottet.