Analyse
Mandag 18. maj 2015

Udviklingen af politisk tillid, interesse og demokratisk tilfredshed

Dette notat kigger på, i hvor høj grad vi har mistet tilliden til de folkevalgte politikere og Folke-tinget samt udviklingen i, hvorvidt danskerne oplever, at det nationale demokrati fungerer og i hvilken grad, de fortsat udviser politisk interesse. I notatet kigges på årene 2002-2012, hvor Danmark blandt andet gik fra en liberal-konservativ regering til en socialdemokratisk-ledet regering (2011), men også hvor den finansielle krise for alvor udfordrede Europa og Danmark. 

 

Omtalt på TV2 den 19. maj 2015