Analyse
Fredag 14. aug 2015

Udflytning af statslige arbejdspladser

Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser. En tidligere analyse fra Kraka gennemgik erfaringerne fra et engelsk forskningsprojekt, der viser, at udflytning af offentlige arbejdspladser til yderområder ikke har nogen effekt på den lokale beskæftigelse i den private sektor. En udflytning vil dog give en effekt på den offentlige beskæftigelse lokalt set via de ekstra statslige arbejdspladser. Men hvordan ser den geografiske fordeling af de statslige arbejdspladser ud på nuværende tidspunkt - og hvor mange statslige arbejdspladser er der i styrelser og lignende institutioner af den type, som normalt omtales i forbindelse med udflytning?

Hovedkonklusioner

 

  • Antal statsansatte i forhold til det samlede antal beskæftigede er godt 9 pct. i bykommuner og omtrent 6-7 pct. i mellem-, land- og yderkommuner.

 

  • Der er i debatten særlig fokus på udflytning af ”styrelseslignende” institutioner. Denne gruppe omfatter ministerier, styrelser o.l. og udgør 12,8 pct. af de i alt 215.000 statslig ansatte. I bykommunerne udgør de 1,6 pct. af den samlede beskæftigelse mod 0,4 pct. i mellemkommunerne, 0,3 pct. i landkommunerne og 0,65 pct. i yderkommunerne. Der er altså tale om en begrænset del af det samlede arbejdsmarked – især uden for byerne. Overraskende nok, er andelen højere i yderkommuner end i mellem- og landkommuner. Der er dog tale om få observationer, hvorfor dette resultat er usikkert. 

 

  • Når man ser på statsansatte i styrelser o.l. er de højtuddannede kraftigt overrepræsenterede i byerne. I bykommunerne har 45 pct. en lang videregående uddannelse eller højere. De samme tal for mellem-, land og yderkommunerne er hhv. 13, 17 og 14 pct. Det kan hænge sammen med, at statsadministrationen ligger i København. For alle beskæftigede udgør dem med lang videregående uddannelse hhv. 13 pct. i bykommunerne, 5-6 pct. i mellem- og landkommuner og 4 pct. i yderkommunerne. Det tyder på, at en flytning af statslige arbejdspladser kan forhøje andelen af højtuddannede i yderområderne, om end der typisk vil være tale om en begrænset effekt, da de statsligt ansatte udgør en lille del af den samlede beskæftigelse.