Analyse
Tirsdag 9. jul 2013

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Efter henstilling fra EU-kommissionen har regeringen netop besluttet, at ophæve optjeningskravet om, at EU/EØS-borgere skal have en vis beskæftigelse eller bopælsperiode i Danmark, før de kan modtage børnepenge (børne- og ungeydelse og børnetilskud). Det betyder, at EU/EØS-borgere kan få ret til fulde børnepenge fra den første dag, de ankommer til Danmark. Det kræver dog, at de arbejder eller bor i Danmark. I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden undersøges, hvor mange EU/EØS-borgere, der får udbetalt børnepenge, uden at de har børn, der bor i Danmark.

 

Analysens hovedkonklusioner er:

 

  • Antallet af statsborgere fra de nuværende EU/EØS-lande, der får udbetalt børnepenge i Danmark, er steget fra godt 11.000 personer i 1995 til ca. 19.000 personer i 2010. En væsentlig del af denne stigning har fundet sted siden 2006 og det afspejler især større indvandring fra de otte østeuropæiske lande, som blev omfattet af beskæftigelsespolitiske overgangsordninger efter deres optagelse i EU i 2004, især Polen. Stigningen skete i forlængelse af, at der blev indført lempeligere regler for at statsborgere fra østeuropæiske EU-lande kunne få arbejde i Danmark.

 

  • Andelen af de samlede danske børnepenge, der er blevet udbetalt til statsborgere fra andre EU/EØS-lande end Danmark, er steget fra godt 1,7 pct. i 1997 til godt 2,7 pct. i 2010. Stigningen skyldes bl.a., at den andel af de samlede børnepenge, der udbetales til statsborgere fra de nye, østeuropæiske EU-lande, er mere end fordoblet fra 2007 til 2010.

 

  • Samlet blev der udbetalt knap ½ mia. kr. i børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Til sammenligning udbetales godt 1 mia. kr. til statsborgere fra lande udenfor EU/EØS-området.  

 

  • Mere end hver femte statsborger fra de nye, østeuropæiske EU-lande, der modtager børnepenge, har ikke børn, der bor i Danmark. For statsborgere fra de øvrige EU/EØS-lande er det ca. 1 ud af 100, der modtager børnepenge, uden af have børn, der bor i Danmark.    

 

  • Der blev i 2010 udbetalt ca. 35 mio. kr. (2013-niveau) i børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande end Danmark, som ikke havde børn, der boede i Danmark. Mere end 90 pct. af pengene blev udbetalt til statsborgere fra de nye, østeuropæiske EU-lande, primært Polen.