Analyse
Lørdag 11. feb 2012

Tobin-skatten er en dårlig ide

EU-kommissionen har fremlagt et forslag om at indføre Tobin-skat i EU. Forslaget har tilslutning i mange lande, men Storbritannien, Sverige og til dels Danmark er imod - scenen er sat.