Analyse
Mandag 26. mar 2012

Stadigt flere akademikere er overuddannede til deres job

En ny Kraka-analyse viser, at hver femte akademiker i dag har et job, de formelt set er overkvalificeret til. Det er en fordobling siden begyndelsen af 90'erne. I samme periode er andelen af akademikere i beskæftigelse også fordoblet. Det stigende "mismatch" mellem akademikernes uddannelse og jobfunktion kan helt overordnet skyldes, at udbuddet af akademikere er steget hurtigere end efterspørgslen efter dem. En supplerende forklaring kan være, at den gennemsnitlige kvalitet af de akademikere, vi uddanner, falder, jo større en andel af befolkningen, som får disse uddannelser.