Analyse
Torsdag 2. jul 2015

Skaber udflytning af statslige arbejdspladser jobs i den private sektor?

I det netop fremlagte regeringsgrundlag er et af forlagene at udflytte statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet. Formålet er at modvirke udfordringerne med affolkning og lav økonomisk vækst, som mange områder i Danmark oplever. En analyse af et omfattende forsøg i Storbritannien, hvor man udflyttede 20% af  de statslige arbejdspladser fra London, viser, at der ikke er nogen effekt på jobskabelsen i den private sektor.