Analyse
Torsdag 2. jul 2015

Regeringsgrundlaget og Produktivitetskommissionens forslag

En af målsætningerne i Regeringsgrundlaget er en styrkelse af produktiviteten. Denne analyse gør status over hvilke af Produktivitetskommissionens oprindelige forslag, der ikke er indeholdt i de tidligere vækstpakker, og vurderer hvordan regeringsgrundlaget forholder sig til forslagene. Det er ikke en udtømmende liste men en opsummering af en række større tiltag, som har potentiale til at øge produktiviteten. Fokus er på de forslag, der omhandler infrastruktur, konkurrence og regulering. Dermed er Produktivitetskommissionens forslag vedrørende skat, uddannelse og den offentlige sektor ikke inkluderet.