Analyse
Torsdag 23. feb 2012

Regeringen nedjusterer ambitionerne med skattereformen

Statsministerens ugentlige pressemøde (tirsdag den 21. februar 2012) handlede mest om betalingsringen. Men i en bibemærkning præciserede Statsministeren også målsætningerne med den kommende skattereform.  Reformen skal fortsat forøge arbejdsudbuddet med 7.000 personer. Derimod er målsætningen om, at skattereformen også skal styrke de offentlige finanser med 3 mia. kr. gennem afledte adfærdsvirkninger ikke længere bindende. Ifølge Statsministeren er målet nu, at reformen skal komme ”så tæt på de 3 mia. kr. som muligt”. 

 

Det kan virke som en lille nuance, men hvis man tager Statsministerens ord for pålydende, så åbnes der reelt op for en væsentlig nedjustering af ambitionsniveauet med skattereformen. Det kræver nemlig en langt mindre skattereform blot at øge arbejdsudbuddet med 7.000 personer end at styrke de offentlige finanser med 3 mia. kr. Hvis reformen giver færre penge i statskassen end hidtil forventet, så betyder det, at der er færre penge til offentlig service og større krav til reformer på andre områder, hvis de offentlige finanser skal hænge sammen på sigt.