Analyse
Tirsdag 21. jan 2014

Omkostning ved lavere arbejdsudbud

Rapporten opgør den umiddelbare omkostning for det offentlige ved arbejdsmarkedspolitiske tiltag for forskellige grupper på arbejdsmarkedet. Denne omkostning opgøres som det offentlige indtægtstab, der skyldes, at de pågældende målgrupper helt eller delvist ville have været i beskæftigelse, hvis initiativet ikke var gennemført.

 

Hovedkonklusioner

  • Omkostningen ved at trække ledige ud af arbejdsstyrken er lavere end for beskæftigede. Omkostningen er samtidig lavere, hvis der ses på ledige med længere ledighedsforløb.

 

  • Omkostningen ved at trække en ufaglært ud af arbejdsstyrken er mindre end ved fx en faglært og i særdeleshed en person med lang videregående uddannelse.

 

  • Derved viser rapporten, at omkostningerne i forbindelse med arbejdsmarkedspolitiske tiltag kan reduceres ved at målrette tiltagene rigtigt.

 

DREAM-gruppen bruger DREAM-modellen til at vurdere, hvordan et uddannelsesløft på 1.000 ufaglærte til faglært niveau årligt vil påvirke den langsigtede finanspolitiske holdbarhed. Beregningerne tager udgangspunkt i modellens standardantagelser.