Analyse
Tirsdag 1. apr 2014

Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job

  • Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret til deres job, og om der dermed er tegn på, at deres ”talenter” ikke udnyttes fuldt ud. Såkaldt ”overkvalificerede” eller ”overuddannede” akademikere er her defineret som personer med en lang videregående uddannelse, der varetager en jobfunktion, som hverken omfatter ledelse eller forudsætter et vidensniveau, som normalt opnås på en lang videregående uddannelse. Der ses desuden kun på personer, som har fået godskrevet deres uddannelse i Danmark.

 

  • Andelen af personer med dansk oprindelse med lang videregående uddannelser, der er overkvalificerede til deres job, udgjorde i 2011 omtrent 16 pct.

 

  • Alle indvandrergrupper er kendetegnet ved at have en større andel af akademikere, der er overuddannede i forhold til det job, de besidder. Fx var det ca. 20 pct. af akademikerne fra de gamle EU-lande og vestlige lande uden for EU, som var overuddannede i     2011.

 

  • For akademikere fra de nye (østeuropæiske) EU-lande og ikke-vestlige lande uden for EU er billedet imidlertid særligt udtalt. Her var det hhv. 30 og 35 pct. af akademikerne, der så ud til at være overkvalificeret til deres job. Omfanget af ”overuddannelse” er særligt stort for dem, som har fået deres uddannelse i udlandet, før de kom til Danmark. 30-40 pct. af disse akademikere (fra de nye EU-lande og ikke-vestlige lande uden for EU) er således overkvalificeret til deres job. En stor del ser dermed ikke ud til at bruge uddannelseskvalifikationerne i særligt stort omfang.

 

  • Det er særligt overuddannelsesgraden blandt ikke-sundhedsvidenskabelige akademikere som er høj sammenlignet med øvrige befolkningsgrupper. For personer fra de nye østeuropæiske EU-lande kan en del af forklaringen dog være, at de har opholdt sig noget kortere tid i Danmark sammenlignet med de øvrige indvandregrupper.

 

  • For alle indvandrergrupper er andelen af overuddannede akademikere lavere for de personer, der har en dansk uddannelsesbaggrund. Således er andelen af overuddannede akademikere ikke så langt fra danske akademikere, når der udelukkende ses på indvandrere med dansk uddannelsesbaggrund.

 

Analysen har været omtalt af Berlingske d. 31/3-2014.