Analyse
Torsdag 3. maj 2012

Lever Konvergensprogrammet op til de finanspolitiske spilleregler?

Økonomi- og Finansministrene i EU (ECOFIN-rådet) skal i løbet af de næste måneder vurdere Danmarks Konvergensprogram, som netop er sendt ned til EU-kommissionen.

I en ny analyse fra Kraka vurderes, om Danmark lever op til sine forpligtelser i Stabilitets- og Vækstpagten og Finanspagten. Overordnet set er konklusionen, at de centrale krav i henstillingen indfries, såfremt finanspolitikken som planlagt strammes i 2013. Der er dog også områder, hvor reglerne ikke efterleves fuldt ud.