Analyse
Torsdag 31. maj 2012

Hvor meget skal der til for at erstatte forslaget om lav regulering af overførslerne?

Regeringen har lagt op til, at overførslerne i en periode skal stige mindre end lønninger. Forslaget er et helt centralt element i regeringens bestræbelser på at forbedre de offentlige finanser med 3 mia. kr. via afledte effekter. Reduktionen af overførslerne har således betydelige positive afledte effekter (ifølge regeringens beregningsantagelser), som er meget svære at matche med andre finansieringskilder, fx øgede afgifter.

Omtalt i Børsen den 31.05.2012.