Analyse
Mandag 17. jun 2013

Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende

Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis. I dette notat ses nærmere på den nuværende og fremtidige lægedækning i de forskellige danske kommuner. Fremskrivningen tager højde for både den forventede til- og afgang af praktiserende læger samt befolkningsudviklingen.

 

Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis. I dette notat ses nærmere på den nuværende og fremtidige lægedækning i de forskellige danske kommuner.  En stiliseret fremskrivning frem til 2020 peger på, at det ikke mindst er i de københavnske kommuner, at der kan være et stigende behov for praktiserende læger. Det skyldes en høj gennemsnitsalder og dermed stor tilbagetrækning blandt lægerne i København de kommende år, samt en markant befolkningstilvækst. I de yderliggende områder vil faldende befolkningstal trække den modsatte vej.