Analyse
Søndag 22. maj 2016

Fremtidens arbejdsmarked

De teknologiske muligheder udvikler sig i højt tempo.

Vi har i Kraka udarbejdet analyser, som ser på, hvor mange jobfunktioner, som over tid vil blive erstattet af computere og robotter og hvilken betydning, dette højst sandsynligt vil få for det danske arbejdsmarked. Grundet stor efterspørgsel har vi her samlet alle analyserne på ét sted. 

 

Analysen Computere og udskiftning af jobfunktioner er udgivet den 24. januar 2014 og belyser følgende:  

 

Et arbejdspapir af to forskere fra Oxford University undersøger hvilke jobfunktioner, der i fremtiden kan ventes at blive udskiftet af computere (”The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization”, 2013, Frey, C.B. og Osborne, M. A.). Konklusionen er at 47% af de nuværende amerikanske job har over 70% sandsynlighed for at blive erstattet. Notat har til formål at belyse, hvordan det danske jobmarked vil blive påvirket, hvis man tager udgangspunkt i de to forskeres grundlæggende antagelser om de teknologiske muligheder og anvender dem på danske data.

 

Analysen Fremtidens arbejdsmarked for faglærte og ufaglærte er udarbejdet den 24. november 2015 og belyser følgende: 

 

Nye teknologier og øget globalisering betyder, at kravene til ufaglærte og faglærte konstant ændres. Dette notat undersøger, hvordan indholdet i jobs har ændret sig i løbet af de sidste 20 år for ufaglærte og faglærte, og hvilke konsekvenser ny teknologi har for fremtidens arbejdsmarked. Notatet er udarbejdet på opfordring af 3F i forbindelse med konferencen ’Vision Danmark’.

 

Slutteligt har vi udarbejdet et debatindlæg, som er bragt i finans.dk den 16. februar 2016. Det kan læses her:  

http://www.kraka.org/debatindlaeg/glaed_jer_til_robotterne_kommer