Analyse
Tirsdag 10. apr 2012

Foreløbig opgørelse viser underskud på 8 mia. kr. i ny 2020-plan

Regeringen er ved at forberede sin 2020-plan og Konvergensprogrammet til EU. Her vil vi få et opdateret skøn for de finanspolitiske udfordringer på længere sigt, og måske også et klarere billede af, hvordan udfordringerne vil blive håndteret. Kraka har lavet et foreløbigt skøn over den resterende udfordring, på det grundlag som foreligger. Det skønnes samlet set og med usikkerhed, at der skal gennemføres initiativer, som styrker finanserne med op mod 8 mia. kr. for at opnå strukturel balance i 2020.