Analyse
Mandag 4. jun 2012

Fordelingsvirkning af regeringens forslag til skattereform

Regeringens udspil til en skattereform indeholder ikke en vurdering af, hvordan reformforslaget umiddelbart påvirker rådighedsbeløbet for forskellige indkomstgrupper i befolkningen. Det bør indgå, når skattereformen skal vurderes. Det har vi forsøgt at råde bod på i analysen. Beregningen bygger på en række beregningsantagelser, men vurderes at give et rimeligt billede af de umiddelbare fordelingsvirkninger. Regeringen har betonet, at målet med reformen er en socialt balanceret reform. Analysen viser, at personer med høje indkomster vil vinde på reformen, mens personer som er nederst i indkomstfordelingen, umiddelbart vil opleve tab.