Analyse
Tirsdag 22. maj 2012

Finanserne styrkes med 2 mia. kr. ved at fjerne en helligdag

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at trepartsforhandlingerne skal øge arbejdsudbuddet med 20.000 personer frem mod 2020 og dermed forbedre de offentlige finanser med 4 mia. kr. Arbejdstid bliver formentlig et centralt tema i trepartsforhandlingerne. Arbejdsudbudspotentialet ved at afskaffe en eller flere helligdage har drøftet i den forbindelse. Kraka vurderer, at afskaffelsen af en helligdag vil styrke de offentlige finanser med omkring 2 mia. kr. på sigt og øge arbejdsudbuddet med ca. 10.000 personer.