Analyse
Tirsdag 2. apr 2013

Det offentlige tjener på lockouten

Notatet præsenterer en beregning af, hvad den offentlige sektor samlet set sparer ved lockouten. Der bliver her taget højde for sparede lønudgifter til de personer, der er omfattet af lockouten samt de mistede skatteindtægter givet den manglende lønudbetaling.