Analyse
Torsdag 19. jan 2012

Det effektive skattesystem

En ny analyse af Professor ved Københavns Universitet, Peter Birch Sørensen, viser, at dødvægtstabet ved beskatning varierer betydeligt på tværs af skattebaser. Dødvægtstabet er det provenu, der går tabt, når skatteyderne reagerer på højere skattesatser ved at reducere deres arbejdsudbud, forbrug, opsparing, investering mv. Det mindste dødvægtstab opstår ved en generel skat på alt forbrug. Beskatning af arbejdsindkomst giver et større dødvægtstab end en generel forbrugsskat, og i en åben økonomi medfører beskatning af normalafkastet af virksomheds- og selskabsindkomst et endnu større dødvægtstab end arbejdsindkomstbeskatningen. Med udgangspunkt i data for Sverige finder analysen, at det største dødvægtstab opstår ved beskatning af opsparing. Disse resultater er relevante at inddrage og sammenholde med fordelingsvirkningerne af de forskellige skatter, når man skal fastlægge, hvordan det samlede skatteprovenu bør opkræves. Professor Peter Birch Sørensen er medlem af Kraka forskerpanel.