Analyse
Torsdag 29. dec 2016

Den sociale mobilitet målt på indkomst er gået tilbage over de seneste godt ti år

I notatet ser vi på, hvorledes den sociale mobilitet i Danmark har udviklet sig over de seneste ti år. Beregningerne gennemføres på individdata og mobiliteten opgøres såvel absolut som relativt.

Analysen er benævnt på www.politiken.dk den 26. december 2016

 

Hovedkonklusioner: 

 

  • Den sociale mobilitet i form af indkomstmobiliteten i Danmark er langsomt forværret over de seneste godt 10 år, særligt fra 2007 og frem. Der er derved kommet en stærkere sammenhæng mellem indkomstniveauet for forældre og indkomstniveauet for deres børn som voksne.
  • Den lavere sociale mobilitet skyldes bl.a., at personer, der vokser op i familier med de laveste indkomster, i gennemsnit har opnået en lavere placering i indkomstfordelingen som voksne end tidligere. Det er derved blevet sværere for børn fra lavindkomstfamilier at bryde den negative sociale arv som voksen. Samtidig placerer personer fra familier med de højeste indkomster sig i gennemsnit højere i indkomstfordelingen som voksne end tidligere.
  • Kvinder fra lavindkomstfamilier har som udgangspunkt haft en højere mobilitet end mænd fra tilsvarende familier, men forskellen er blevet indsnævret over de seneste 10 år.
  • Personer af udenlandsk herkomst (primært personer fra ikke-vestlige lande) har gennem hele perioden haft en markant lavere indkomstmobilitet end tilsvarende personer med dansk oprindelse.

Download