Analyse
Onsdag 12. jul 2017

Dekomponering af beskæftigelsesfremgangen generelt og i bygge og anlæg

I notatet dekomponeres beskæftigelsesfremgangen generelt og i bygge og anlæg.

Hovedkonklusioner:

 

  • Generelt er beskæftigelsen steget med 65.500 personer fra 2013 til 2015, svarende til en stigning på 2,4 pct.
     
  • Beskæftigelsen i bygge og anlæg er steget med godt 10.000 personer fra 151.000 personer i 2013 til 161.000 personer i 2015, svarende til en stigning på 6,6 pct.
     
  • Beskæftigelsesfremgangen generelt kommer primært fra personer, som var i uddannelse i 2013. I bygge- og anlægsbranchen kommer en del af beskæftigelsesfremgangen ligeledes dels fra andre brancher og dels fra personer, som i 2013 var bruttoledige.
     
  • Inddeles nettotilgangen af personer uden for arbejdsstyrken i yderligere tre kategorier (naturlig afgang, sygedagpenge og resten), forlader langt de fleste i denne gruppe beskæftigelse i bygge og anlæg som led i en naturlig afgang.

Download