Analyse
Onsdag 18. apr 2012

Danske topindkomster er relativt små og er steget mindre end i andre lande

I de senere år har der i mange lande været en debat om, hvorvidt den mest veltjenende del af befolkningen har for stor en andel af de samlede indkomster. Denne debat skal ses i lyset af, at indkomsterne i den absolutte top af indkomstfordelingen er steget væsentligt mere end indkomsterne i den øvrige del af befolkningen i en række vestlige lande over de seneste 30 år. En ny Kraka-analyse viser, at en tilsvarende udvikling ikke har fundet sted i Danmark.

Analysen ligger i forlængelse af en analyse, der tidligere er gennemført af De Økonomiske Råd.