Analyse
Torsdag 11. apr 2013

2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen!

Fremgangen i beskæftigelsen i 2007 og især i 2008 var således markant større end i 2015-planen, på trods af, at væksten i BNP gik i stå (også før finanskrisen) og var lavere end i fremskrivningen. Tilsvarende var det efterfølgende beskæftigelsesfald i 2009 og 2010 væsentligt større end ventet, hvilket skal ses i lyset af finanskrisen.